Övermark Pensionärsförening

    Sången är ett viktigt inslag vid våra träffar

 

Övermark Pensionärsförening

Grundad 1976 för närvarande är 206 medlemmar inskrivna.

Föreningens uppgift är att verksamt arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

Enligt stadgarna förverkligar föreningen sin uppgift genom att:

- hålla regelbundna träffar och bedriva informationsverksamhet

- verka som förbindelselänk till stat kommun och andra organisationer.

- ordna exkursioner och teaterbesök  samt ordna föreläsningstillfällen.