Övermark Pensionärsförening

Månadsträff måndag 19.9 -22

19 September 2022 kl. 13.00–15.00

Harriet Harf kommer och diskuterar hörseln med oss.

Grupp 3 sköter om kaffeserveringen.