Övermark Pensionärsförening

Styrelsen 2022

12.03.2022 kl. 10:48

Ordförande Lars Lundström, fungerar även som kassör.

Viceordf. Henrik Mattlar

Sekreterare Gun-Britt Österberg

Styrelsemedlemmar Birgitta Bäcklund, Marianne Hannus, Heddy Norrgård, Christer Rösgren.

 

Gun-Britt Österberg