Övermark Pensionärsförening

Övermark pensionärsförening startade 1976. Första styrelsen bestod av Einar Storgård ordf., Lennart Sydholm, Ines Berglund, Hjördis Klockars.

Under åren har följande aktiviteter hållits.

Regelbundna träffar en gång i månaden under vinterhalvåret, till år 2008 i Sparbankens klubblokal och sedan dess i Församlingshemmet. Våra delegater har regelbundet deltagit i Regionens och Förbundets höst-och vårmöten.

Föreläsare från vuxeninstitutet har deltagit i  träffarna med intressanta ämnen.Kaffe och allsång har förhöjt stämningen.

Jullunch/julfest med program sam 1-majfest på Högåsen är tradition. Jubileer har hållits vid varje nytt decennium.

En endagsresa ordnas varje  år och dessutom har vi  varit på resor i Danmark och Sverige men mest har vi sett Finland..

Vi har deltagit i regionens  vår- och sommarevenemang  samt i Kvarkens pensionärs-parlament.

Första året var 58 medlemmar inskrivna  årskiftet 2018/19 var vi 202  medlemmar.

Motionsdagar har hållits årligen även  tillsammans med Närpes pensionärsförening

En kör har verkat inom föreningen under 32 år . Numera sjunger våra sångare i Mixtakören

Föreningen har gjort framställningar till staden myndigheter i olika ärenden. ex.i hälsostationens placering.

 

 

 

Historik

Styrelsen 2023

Gun-Britt Österberg
17.05.2023 kl. 09:56