Övermark Pensionärsförening

Styrelsen 2021

16.08.2021 kl. 16:18
Foto saknas

Ordf. Lars Lundström, tel. 0400 668226

Viceordf. Henrik Mattlar, tel. 040 5807405

Kassör Gerd Mäntymäki, tel. 050 3595523

Sekr. Gun-Britt Österberg, tel. 040 8672407

Medl. Birgitta Bäcklund, tel. 040 5032210

Heddy Norrgård, tel.0500 163701

Marianne Hannus, tel. 045 8673020

 

Gun-Britt Österberg