Övermark Pensionärsförening

Styrelsen 2020

09.03.2020 kl. 09:28

Ordf. Lars Lundström, tel. 0400 668226

viceordf. Henrik Mattlar, tel. 040 5807405

Kassör Gerd Mäntymäki, tel. 050 3595523

Sekr. Gun-Britt Österberg, tel. 040 8672407

medl. Birgitta Bäcklund, tel. 040 5032210,

 "       Else Wägar, tel. 0400 197152,

 "       Heddy Norrgård, tel. 0500 163701

 

Gun-Britt Österberg